#1een autonoom leven

Hoe kunnen we de regie over ons eigen leven houden?

Veel ouderen zien ertegenop om niet langer zelfredzaam te zijn. Toch zullen de meeste mensen op een zeker moment zorg en ondersteuning ontvangen. Hoe blijf je in die situatie je eigen plan trekken? Hoe zorg je ervoor dat je zelf keuzes blijft maken? Hoe houd je de controle over je eigen leven?

Bekijk hier de initiatieven.