Dr. Jolanda Lindenberg is sociaal-cultureel antropologe en wetenschappelijk staflid bij de Leyden Academy on vitality and ageing. Jolanda is een van de ambassadeurs van Leven Lang Leven. Ze vertelt:

“Ik wil graag ambassadeur zijn voor Leven Lang Leven omdat op een andere manier innoveren, met een radicale andere kijk, noodzakelijk is om op een mooie en prettige manier ouder te kunnen worden. Het beeld over ouder worden als een neergaande spiraal en ouderen als groeiend afhankelijk zit vaak nog in de weg om tot passende innovaties te komen. Nog (te)veel wordt er gedacht vanuit hoe we tegemoet kunnen komen aan functionele beperkingen in innovaties, terwijl dit voor ouderen zelf niet voorop hoeft te staan en ouderen ook heel veel mogelijkheden hebben. Innoveren samen met ouderen, vanuit hun perspectief en hun wensen is essentieel om te komen tot baanbrekende innovatie. Leven Lang Leven biedt deze kans en ik vind het daarom een eer om ambassadeur te mogen zijn.

Thema’s die wat mij betreft benadrukt mogen worden: thuis voelen (in de maatschappij en omgeving), inclusieve innovatie, ervaren welbevinden (in plaats van gezondheid). Voor mij is (radicale) verandering: denken vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen en deze mogelijkheden creëren. En samen met in plaats van voor ouderen.”