Prof. dr. Annet de Lange is lector Human Resource Management aan de HAN en bijzonder hoogleraar ‘Succesvol ouder worden op het werk’ aan de Open Universiteit.

“Een initiatief als Leven Lang Leven is naar mijn idee essentieel om oplossingen te vinden voor succesvol ouder worden en vernieuwing in de verpleegzorg. We weten dat het ontwikkelen en behouden van mentale en fysieke veerkracht bepalend is hoe iemand de laatste tijd van zijn leven ervaart. Naast mijn werk als bijzonder hoogleraar en lector ben ik ambassadeur van het Actie Leer Netwerk op het thema Gezond werken en ben ik hoofd van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI). Als hoogleraar succesvol ouder worden weet ik dat leren en ontwikkelen erg belangrijk is en jaag ik dit onderwerp graag aan via mijn rol als ambassadeur. Met het pioniersprogramma hopen we te leren van vernieuwende inzichten uit de samenleving die bijdragen aan fijn oud worden en daarmee ook een vernieuwing van de verpleegzorg.”