Leven Lang Leven SlotmanifestatieDownload publicatie

Alles wat je wilt weten over 11 maart!

Banner slotmanifestatie LLL

Hoe word jij fijn oud? Dat is een vraag die iedereen aangaat. We worden steeds ouder, het aantal ouderen neemt toe en onze zorgvraag wordt steeds complexer. We staan aan de vooravond van een grote maatschappelijke opgave. Of eigenlijk zitten we er al middenin. Hoe gaan we van de huidige, soms wat sombere, voorspellingen naar de verbeelding en uitvoering van een nieuwe, optimistische, gewenste toekomst? Begin 2020 startten we Leven Lang Leven met als doel een nieuwe, positieve beweging rondom fijner oud worden. En nu delen we de opbrengsten.

Download de publicatie!

Leven Lang Leven in een notendop

Met Leven Lang Leven gingen Kennisland en Vandejong in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op zoek naar nieuwe ideeën voor fijn oud worden. We organiseerden twee programma’s waarin we 26 pioniers ondersteunden in het tot wasdom brengen van hun ideeën. Eén programma voor pioniers buiten de zorg en één voor pioniers binnen de zorg. Vele paden hebben elkaar gekruist en veel mensen hebben bijgedragen aan de positieve beweging. Van vernieuwers, ontwerpers en sociaal ondernemers tot zorgprofessionals, ouderen, beleidsmakers en onderzoekers.

Slotmanifestatie

Tijdens de slotmanifestatie presenteren we de geleerde lessen uit twee jaar Leven Lang Leven, die we ook in een publicatie gebundeld hebben. Wat is er nodig om nu en in de toekomst fijn oud te worden in Nederland? We geven praktische handvatten voor mensen die actief willen meewerken aan een fijne oude dag voor iedereen. Ook delen we een podcast die we in co-creatie met een aantal deelnemers van Leven Lang Leven hebben gemaakt. Met welke ideeën veranderen zij de ouderenzorg? En hoe ervaren zij het pionieren in de zorg?

Of je nu zorgprofessional, bestuurder, sociaal ondernemer, mantelzorger of beleidsmaker bent, hier wil je bij zijn! Het belooft een interactieve en inspirerende ochtend te worden.

Datum: 11 maart 2022
Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Live uitgezonden vanuit Pakhuis de Zwijger

Programma

10.00 – 10.25
Welkom door moderator Charley Fiedeldij Dop van Pakhuis de Zwijger en check-in door Loes Damhof.

10.25 – 10.40
Presentatie van de geleerde lessen uit twee jaar Leven Lang Leven. Wat is er nodig om nu en in de toekomst fijn oud te worden in Nederland? We delen vier lessen van en voor zorgorganisaties en vernieuwers in de ouderenzorg.
We zagen ook waar vernieuwers tegenaan liepen. Op basis daarvan delen we adviezen voor aanpassingen in de ouderenzorg op systeemniveau.

Alle inzichten hebben we gebundeld in een eindpublicatie. Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg, bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en opdrachtgever van het programma Leven Lang Leven, neemt ‘m in ontvangst.

10.40 – 11.25
Op basis van de lessen volgt een panelgesprek met betrokkenen van Leven Lang Leven:

  • Anno Pomp, coördinator strategie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en betrokken bij de opzet van Leven Lang Leven;
  • Jarcine Spaander, bevlogen zorgdoener en mede-oprichter van King Arthur Groep met als motto: ‘zie de mens met dementie, maar zie ook de mens die zorgt’;
  • Fatos Ipek-Demir, die van het verdriet over de zorg voor haar ouders haar werk heeft gemaakt. Ze richtte als ervaringsdeskundige (ex-)mantelzorger in 2018 Stichting OMAZ op (Oudere Migranten Aan Zet) met de missie om de stem van migrantenouderen te laten horen en beleid te verbeteren;
  • Dederiek Soeters, ervaren begeleider van teams in de gezondheidszorg. Coach bij het Leven Lang Leven-programma. ‘Mensen zijn doorslaggevend voor het succes van een organisatie’, juist nu de druk op de zorg hoog oploopt, verdient deze insteek extra aandacht;
  • Moniek van Daal, pionier bij Leven Lang Leven en oprichter van Club Goud, waarmee ze allerlei creatieve concepten opzet om ouderen zo lang mogelijk verbonden te houden met de maatschappij. Sinds 2017 bereikte Club Goud minstens twintigduizend ouderen en honderd zorg- en welzijnsorganisaties.

11.25 – 11.35
Korte pauze

11.35 – 12.10
Vier inspirerende deelsessies: zie onder. Je hebt hier de mogelijkheid om je in te schrijven voor een sessie van jouw voorkeur. In verband met de voorbereidingen vernemen we je keuze het liefst uiterlijk 10 maart!!!

12.10 – 12.30
Plenaire terugkoppeling: welke inzichten zijn er opgedaan in de deelsessies? Afsluitende oproep naar alle aanwezigen en vooruitblik: hoe gaat Leven Lang Leven verder?

Deelsessies (kies er één)

Sessie 1: Toekomstscenariospel - een methode om de dialoog aan te gaan

Hoe voer je een continue dialoog over wat fijn oud worden betekent? Met een serious game! Meer betalen of pyjamadagen? Veiligheid of kwaliteit van leven? Kennisland ontwierp een serious game waarbij spelers samen moeilijke beslissingen maken rond het ouder worden en de zorg die je daarbij nodig hebt. Het spel biedt een laagdrempelige manier voor zorgorganisaties om met betrokkenen het gesprek aan te gaan over de toekomst van ouderenzorg. Tijdens de deelsessie ervaar je hoe het is om dit gesprek op een creatieve manier te voeren: je speel het spel samen met de andere deelnemers, onder leiding van Emma Steenbergen, adviseur bij Kennisland. Ook deelt Enne Feenstra, strategisch beleidsadviseur bij Stichting de Hoven, zijn ervaringen met het spelen van het spel.

Sessie 3: Sociale innovatie in de zorg - hoe doe je dat?

Sociale innovatie is geen silver bullet voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Kennisland heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met wat wel en niet werkt bij maatschappelijke vernieuwing, in de zorg en op andere plekken in de samenleving. Nora van der Linden is directeur van Kennisland en vertelt over de sociale-innovatie-aanpak die KL ontwikkeld heeft. Ze deelt in deze sessie lessen van Kennisland, maar ook de uitdagingen die je tegenkomt als je je bezighoudt met vernieuwing en verandering in de publieke sector. Waar loop je tegenaan als vernieuwer en hoe kunnen we beter samen optrekken?

Sessie 2: Leren van de toekomst – een introductie in Futures Literacy

We gebruiken de toekomst elke dag: we voorspellen, we hopen en we plannen. We zijn ons echter maar weinig bewust van hoe en waarom we dat doen. Vaak doen we voorspellingen op basis van onze kennis van het verleden en het heden. Maar welke aannames liggen daaronder? De toekomst laat zich maar moeilijk voorspellen; dat hebben wel geleerd tijdens de COVID-pandemie. Maar wat als we de toekomst leren gebruiken om het heden beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zien we dan en hoe kan dat leiden tot innovatieve oplossingen en ideeën voor zorg en welzijn? Deze korte introductie in Futures Literacy wordt verzorgd door UNESCO Chair Loes Damhof van de Hanzehogeschool Groningen.

Sessie 4: Embassy of Health – verrassende coalities die de samenleving gezonder maken

Alles en iedereen om ons heen draagt bij aan onze gezondheid. Dat maakt zorg complex, waardoor je het idee kunt hebben dat je in je eentje weinig verschil kunt maken. Embassy of Health is een platform voor het verkennen van nieuwe aanpakken voor uitdagingen op het gebied van zorg en gezondheid. Paulien Melis, concept designer en programmamanager bij Embassy of Health, neemt je mee in een aantal bijzondere projecten en laat zien dat iedereen het in zijn macht heeft om het verschil te maken, wat je achtergrond of beroep ook is.