Ons netwerk

Leven Lang Leven begon in 2019. Sindsdien hebben we een inspirerend netwerk opgebouwd van pioniers, experts en ervaringsdeskundigen. Als je deelneemt aan het programma kun je daar handig gebruik van maken. 

De deelnemers van afgelopen jaar na een geslaagde Pioniersdag
De deelnemers van afgelopen jaar na een geslaagde Pioniersdag
  • In 2020 hebben we met het pioniersprogramma zestien pioniers op het gebied van fijn ouder worden ondersteund bij het verder ontwikkelen van hun initiatieven.
  • Vanuit de gedachte “praat niet óver maar mét ouderen” stelden wij klankbordgroep ‘De Grootjes’ samen. Deze ouderen zijn ons kritisch geweten.
  • Onze ambassadeurs zijn invloedrijke supporters, van binnen en buiten de sector, met een duidelijke visie op innovatie en verpleegzorg. Zij zetten hun expertise in, openen dichte deuren of smeden relevante coalities om iedereen binnen en buiten de zorgsector te stimuleren om met innovatieve plannen aan de slag te gaan voor als we oud zijn en zorg nodig hebben.
  • Daarnaast hebben we een groot en interessant netwerk op het gebied van zorg en innovatie dat we elk moment kunnen aanspreken.