• Nieuws, Zorgpioniersprogramma
  • door Marcel Oosterwijk

De Veranderaars in de ouderenzorg: team King Arthur Groep

Wendy van King Arthur Groep deelt haar motivatie in de hobbykamer van de nieuwe KAG-locatie: Lindenhorst

Het is de hoogste tijd dat we de zestien Veranderaars die tot februari 2022 samen het Leven Lang Leven Veranderaarsprogramma doorlopen aan jullie voorstellen. Na een pittige selectie samen met klankbordgroep de Grootjes zijn we uitgekomen op vier teams. Drie daarvan bestaan uit Veranderaars van dezelfde organisatie en één team bestaat uit Veranderaars die vanuit verschillende organisaties meedoen. Begin deze maand hebben we met z’n allen kennisgemaakt. Nu stellen we ze graag ook aan jullie voor.

Team King Arthur Groep

King Arthur Groep is een grote zorgorganisatie die ondersteuning, activiteiten en woonzorg levert aan mensen met dementie in onder andere Hilversum en Amersfoort. Zij gaan met drie verschillende ideeën aan de slag om mensen met dementie en hun naasten beter te kunnen ondersteunen. Wendy van de Putte wil meer werken vanuit de vraag van de cliënt en dat wil ze doen door het levensverhaal van de cliënt als vertrekpunt te nemen. Door middel van de levensverhaalmethode wil ze cliënten met dementie en hun mantelzorgers betrekken bij het ontwikkelen van kennis en expertise van medewerkers. 

Ook Edwin Winterkamp ziet dat er vaak niet vanuit de vraag van de cliënt wordt gewerkt. Hij is verantwoordelijk voor ICT en domotica en ervaart dat bijna alle technische oplossingen voor ouderen tekortschieten in hun functionaliteit. Er bestaan al veel technische snufjes maar niet één apparaat dat eenvoudig werkt voor alle cliënten. Hij wil graag één duidelijk medium ontwikkelen waarop mensen zowel kunnen beeldbellen, berichten lezen als gesproken berichten ontvangen. 

Collega Carla de With ziet de vragen, zorgen en pijn die samengaan met het leven met dementie en wil haar jaren ervaring inzetten om hulp te bieden. Ze wil een hulp-telefoonlijn starten waarbij ze op professionele wijze mensen met dementie en hun kinderen, partners of andere mantelzorgers wil ondersteunen bij de dikwijls zware weg die zij te gaan hebben.

Team King Arthur Groep wordt gecoacht door Sacha van Tongeren. Als innovator in de publieke en culturele sector bouwt Sacha aan strategische samenwerkingen en programma’s die over grenzen heen gaan, op basis van concepten die de status quo uitdagen en verandering ondersteunen. Vaak in een internationale context, en steeds met als uitgangspunt de verbinding tussen creatieve technologie en samenleving. Ze vindt het een uitdaging strategische programma’s met impact te ontwikkelen en anderen daarin bij te staan. Naast haar rol als coach heeft ze ook een belangrijke rol als ontwerper van het Veranderaarsprogramma.

Kleine en grote ideeën, concrete plannen en abstracte hersenspinsels. Ze komen allemaal voor in het Leven Lang Leven Veranderaarsprogramma! Houd de website in de gaten of abonneer je op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van de ideeën.