• Nieuws, Zorgpioniersprogramma
  • door Marcel Oosterwijk

De Veranderaars in de ouderenzorg: team Laurens

AnnaMaria Sherwood, lid van team Laurens, aan het werk

Het is de hoogste tijd dat we de zestien Veranderaars die tot februari 2022 samen het Leven Lang Leven Veranderaarsprogramma doorlopen aan jullie voorstellen. Na een pittige selectie samen met klankbordgroep de Grootjes zijn we uitgekomen op vier teams. Drie daarvan bestaan uit Veranderaars van dezelfde organisatie en één team bestaat uit Veranderaars die vanuit verschillende organisaties meedoen. Begin deze maand hebben we met z’n allen kennisgemaakt. Nu stellen we ze graag ook aan jullie voor.

Team Laurens

Zorgorganisatie Laurens biedt thuiszorg en verpleegzorg in Rotterdam en omstreken. Samira Kamouni merkt dat veel naasten wel willen ondersteunen maar vanwege tijd en geldgebrek maar beperkt kunnen helpen. Haar idee: zet mantelzorgers in voor de zorg van ouderen, maar niet als mantelzorger maar als werknemer. De ouderen blijven zo in hun vertrouwde omgeving en blijven verantwoordelijk voor hun eigen leven, omringd door de warmte van hun naasten. 

AnnaMaria Sherwood heeft ook een idee voor een meer vertrouwde omgeving voor bewoners. Zij ziet dat er vaak uitzendkrachten worden ingezet die de bewoners niet kennen. Om toch persoonsgerichte zorg te kunnen geven kan een persoonlijke ‘mindmap’ op de kamer van de bewoner worden gehangen met daarop de zorggerelateerde voorkeuren en de achtergrond van de bewoner. 

Collega’s Onno Keinhorst en Betty Birkenhager zien dat er mooie ideeën worden ontwikkeld maar dat het vaak misgaat bij de uitvoering en structurele implementatie van die ideeën. Betty wil onderzoeken hoe de aangeschafte tovertafels, een interactief spel voor mensen met dementie, beter gebruikt kunnen worden en Onno zoekt ondersteuning bij de implementatie van de Cmedplus, een medicijndispenser waarmee cliënten gemakkelijk zelfstandig medicatie kunnen innemen. Hoe zorgen we ervoor dat cliënten en medewerkers meer waarde halen uit de aanschaf van innovatieve producten?

Team Laurens wordt gecoacht door Anne Mieke Eggenkamp. Anne Mieke is een creatief denker en strateeg. Ze heeft veel kennis en ervaring als ontwerper, leider, bestuurder, adviseur en coach op diverse terreinen. Het is haar passie om creatief denken en doen in te zetten voor het verkennen en vormgeven van mogelijke toekomsten van organisaties én om het lerend vermogen van mensen te ontwikkelen.

Kleine en grote ideeën, concrete plannen en abstracte hersenspinsels. Ze komen allemaal voor in het Leven Lang Leven Veranderaarsprogramma! Houd de website in de gaten of abonneer je op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van de ideeën.