• Nieuws, Zorgpioniersprogramma
  • door Marcel Oosterwijk

De Veranderaars in de ouderenzorg: team mix it up

Coach Dederiek met enkele leden van het mixed team

Het is de hoogste tijd dat we de zestien Veranderaars die tot februari 2022 samen het Leven Lang Leven Veranderaarsprogramma doorlopen aan jullie voorstellen. Na een pittige selectie samen met klankbordgroep de Grootjes zijn we uitgekomen op vier teams. Drie daarvan bestaan uit Veranderaars van dezelfde organisatie en één team bestaat uit Veranderaars die vanuit verschillende organisaties meedoen. Begin deze maand hebben we met z’n allen kennisgemaakt. Nu stellen we ze graag ook aan jullie voor.

Team Mix it up

Een leuke verrassing was dat we een paar hele goede ideeën hebben binnengekregen van individuen binnen een organisatie. Omdat zij de enigen waren binnen hun organisatie kon er geen Veranderteam opgezet worden maar omdat er een paar pareltjes bij zitten hebben we besloten deze samen te voegen tot één team bestaande uit vijf Veranderaars vanuit vijf verschillende organisaties.

First off hebben we Chris Sigaloff, directeur van het Odensehuis en oud-directeur van Kennisland. Het Odensehuis richt zich op de sociale benadering van dementie die het medisch denken over dementie probeert te doorbreken. Het idee is om het Odensehuis te versterken en te laten groeien als de culturele huiskamer in Amsterdam voor mensen die te maken hebben met geheugenproblematiek. Als zorgpionier willen ze aantonen dat mensen langer thuis kunnen wonen, langer omringd kunnen worden door anderen en langer hun wijsheid (die zich in vele vormen kan manifesteren) kunnen inzetten voor de samenleving.

Pien Neve noemt zichzelf een vreemde eend in de bijt omdat ze werkzaam is in de gehandicaptenzorg (bij Stichting Philadelphia Zorg). Ze ziet in haar werk hetzelfde als wat er in de ouderenzorg speelt: grote druk, waardoor ruimte en tijd voor echt goed een-op-een contact ontbreekt. Haar idee: co-creatie en kruisbestuiving realiseren door cliënten met een verstandelijke beperking te koppelen aan verschillende ouderen. Zij kunnen dan helpen in het huishouden, boodschappen doen, koken, koffie zetten etc. De ouderen helpen hen op hun beurt weer bij het behalen van deze doelen en krijgen zelf een schoon huis, (thuis)hulp, sociaal contact, zingeving en minder eenzaamheid.


Next up is Jurgen Nijboer van Carinova. Hij is projectmedewerker innovatie en wil de ouderenzorg veranderen door de inzet van zorginnovaties tijdens de dagelijkse zorg op de afdelingen te vergroten. “Hoe krijg ik mijn collega’s en team mee in het anders denken en kijken naar de zorg en probleemgedrag via het beter inzetten van zorginnovaties? Hoe verander ik mijn organisatie tot een lerende organisatie op het gebied van de inzet van zorgtechnologie?” Hij wil graag innoveren maar wordt daarin tegengehouden door de weerstand en de druk die collega’s voelen.

Dan Martine Gaal, coördinator welzijn bij ZZG Zorggroep. Zij wil dat er binnen de ouderenzorg meer aandacht komt voor het thema ‘intimiteit en seksualiteit’. Door te onderzoeken waar de organisatie nu staat en wat er bij andere zorgorganisaties al gedaan wordt op dit gebied, wil ze uitzoeken hoe het thema een vast onderdeel kan worden in het zorgplan van ouderen. Zodat de ouderen bij ZZG Zorggroep beter worden begrepen en hun welzijn wordt verhoogd. 

Last but not least hebben we Iris Schaart van Topaz. Binnen Topaz klinkt steeds duidelijker de stem dat informele zorg meer betrokken moet worden in het zorgaanbod. “Waarom gaan we hen niet meer als collega’s zien?” Dat betekent dat je ook samen afstemt en leert, en bijvoorbeeld het online leer- en ontwikkelaanbod ook toegankelijk maakt voor mantelzorgers, vrijwilligers en familie. “Hoe kunnen we zoiets aanbieden op een manier dat het ook als support of cadeautje wordt ervaren en niet als een extra last?”

Dit team wordt gecoacht door Dederiek Soeters. Dederiek heeft veel ervaring als (verander)manager en adviseur in de zorg. De laatste jaren werkt ze vooral als coach van bestuurders, managers en teams. Hierdoor denkt ze zowel mee over (beleids)inhoudelijke vraagstukken als over thema’s op het gebied van samenwerking en (bezinning op) leiderschap.

Kleine en grote ideeën, concrete plannen en abstracte hersenspinsels. Ze komen allemaal voor in het Leven Lang Leven Veranderaarsprogramma! Houd de website in de gaten of abonneer je op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van de ideeën.