• Nieuws
  • door Dagmar Haas

Inspiratiebijeenkomst ‘Echt waardevol contact’

Datum: 22 juni
Tijd: 10.00 uur – 13.00 uur
Online

Hoe zorgen we ervoor dat de relatie tussen mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen wordt versterkt? Hoe kunnen we nog beter aansluiten op wat er voor ouderen toe doet? En hoe zorg je ervoor dat werkelijk waardevol contact de basis wordt van het dagelijks leven en werk in de ouderenzorg? Doe op 22 juni mee met deze online inspiratiebijeenkomst!

Een van de belangrijkste aspecten van goede zorg is de relatie tussen mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. In deze inspiratiebijeenkomst gaan we in gesprek over hoe je dit contact werkelijk waardevol kunt maken en presenteren we negen concrete en vernieuwende methoden en projecten die hieraan bijdragen. Het gaat om initiatieven die tot wasdom zijn gekomen bij zorgorganisaties die meedoen aan de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg of binnen de beweging Leven Lang Leven.

In deze bijeenkomst onderzoeken we samen hoe barrières voor samenwerking en implementatie van vernieuwende initiatieven weggenomen kunnen worden en echt waardevol contact onderdeel kan worden van de manier van werken.

Bekijk de uitnodiging voor meer informatie 

Aanmelden

 


Radicale verpleeghuiszorg is een netwerk dat werkt aan verpleeghuiszorg waarin mensen het belangrijkst zijn. En niet de regels of protocollen.