• Nieuws
  • door Sarai Zwinnen

Leven Lang Leven tijdens corona

Op dit moment bevinden we ons in roerige tijden. Het coronavirus heeft een grote impact op ieders leven. Dat brengt zorgen met zich mee; over de mensen die je liefhebt, over kwetsbare anderen, over je werk en nog veel meer. Vanuit Leven Lang Leven kennen we de zorgen, hebben we contact met verpleeghuizen, leven we mee en ondersteunen we daar waar kan.

Een dubbel gevoel

Leven Lang Leven gaat over fijn oud worden. Dat voelt nu heel dubbel, omdat ouderen nu heel kwetsbaar zijn en acute zorg op dit moment voorop staat. Wij voelen mee met iedereen die hier direct mee te maken heeft. Tegelijkertijd begonnen we Leven Lang Leven om een positieve beweging aan te jagen. Rondom de beeldvorming van ouderen, het proces van ouder worden, de verpleegzorg en hoe we dit organiseren. Juist nu is het belangrijk om daarmee verder te gaan. We zien een enorme herwaardering van alle zorgmedewerkers en dat is prachtig. Hoe zetten we die waardering na de coronacrisis om in structureel anders denken en doen?

Vuur en passie

Leven Lang Leven gaat ook over vernieuwing en vooruitgang in de verpleegzorg. We roepen iedereen op om met nieuwe, spannende, innovatieve ideeën te komen voor als we oud zijn en zorg nodig hebben. Vol vuur en passie hebben ervaringsdeskundigen en professionals in de zorg, maar ook sociaal ondernemers, creatieve zelfstandigen, bevlogen onderzoekers, betrokken studenten en veerkrachtige eenpitters gehoor gegeven aan onze oproep. Veel van de mensen in deze laatste groep staan in deze tijd onder extra druk door wegvallend werk en ingetrokken opdrachten. We willen juist nu het creatief potentieel benutten en geloven dat het extra belangrijk is om met de beste en meest hoopvolle of opschaalbare ideeën aan de slag te gaan, die verder te ontwikkelen en uiteindelijk te realiseren.

De crisis als aanjager

De crisis blijkt ook een aanjager van saamhorigheid en nieuw collectief ondernemerschap. Er ontstaan allerlei hartverwarmende initiatieven om anderen te helpen, groot en klein. Dat sluit heel goed aan bij de ideeën die bij Leven Lang Leven binnenkomen. Verbinding is een kernwoord dat we bij veel plannen zien terugkomen. Er voor elkaar zijn, in goede en in crisistijden. Wellicht zullen een aantal plannen anders worden uitgewerkt in deze nieuwe realiteit. Maar we weten een ding zeker: ze zijn harder nodig dan ooit tevoren.

Daarom gaan we door met Leven Lang Leven. Hoe lastig de situatie door corona ook is. Alle inzenders, ambassadeurs en andere betrokkenen bij dit programma dragen de zorg, en de ouderen in het bijzonder, een heel warm hart toe. De komende tijd zetten we die warmte en liefde om in mooie concrete initiatieven. Want ooit is die crisis voorbij en dan is er nog steeds grote behoefte in de samenleving aan fijn oud worden, ook als je zorg nodig hebt.