• Nieuws
  • door Marcel Oosterwijk

Onze klankbordgroep: niet over maar met ouderen

Vanuit de gedachte: “praat niet óver maar mét ouderen” stelden wij klankbordgroep ‘De Grootjes’ op (naam overigens door henzelf aangedragen). Zij helpen ons bij het selecteren van pioniers en denken mee over de inrichting van het pioniersprogramma, het verspreiden van de beweging en het communiceren van onze boodschap. Kortom: ze zijn ons kritisch geweten!

Van links naar rechts: Dederiek Soeters, Juan Seleky, Marijke Broekhuijsen, Fatoş Ipek-Demir, Hans Créton & Anjo Geluk

Dederiek Soeters deelt haar ervaringen dei ze tijdens haar werkende leven in de non-profit heeft opgedaan o.a. als coach en begeleider van teams in de ouderenzorg. “Een rol die eigenlijk wel lijkt op die van de grootouder, zonder directe verantwoordelijkheid, met afstand maar ook met grote betrokkenheid en zicht op de kleine dingen die het verschil kunnen maken.”

Juan Seleky probeert zoveel mogelijk van betekenis te zijn voor sociaal-kwetsbare groepen en maatschappelijke organisaties die zich richten op een samenleving waarin iedereen meetelt. Hij doet veel: van voorzitter van de Stichting Vrienden van zorginstelling Raffy tot bestuurslid van het landelijk Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

Marijke Broekhuijsen is naast actrice vijftien jaar conservator geweest van het Amsterdams Historisch Museum. In 1993 werkte ik daar aan een vijfjarig project, een tentoonstelling met de titel Tijd van Leven, een historisch perspectief op hoe mensen ouder worden beleven en beleefden door de eeuwen heen. “Ons beeld van ouderen strookt vaak niet met de ervaring en opvattingen van ouderen zelf

Fatoş Ipek-Demir heeft van haar verdriet in de zorg met haar ouders, haar werk gemaakt. Na haar opleiding European studies heeft ze als senior adviseur gewerkt bij E- Quality (nu Atria) waar ze gevraagd en ongevraagd advies gaf over inclusie van en gelijkheid voor kwetsbare groepen in de sociale zekerheid. In 2018 heeft ze Stichting OMAZ (oudere migranten aan zet) opgericht. Fatoş neemt deel aan de klankbordgroep ‘De Grootjes’ in naam van haar vader. Hij woont met dementie in het verpleeghuis

Hans Créton is een oude bekende van Leven Lang Leven. Hij is een trouwe ambassadeur en zat ook in de jury voor het eerste pioniersprogramma. Hij is voormalig universitair docent, trainer en vrijwilliger bij ANBO en hij pleit ervoor dat ouderen langer mogen blijven werken. “We moeten ouderen vaker vragen wat ze later willen worden.”

Anjo Geluk heeft een achtergrond als verpleegkundige en medisch socioloog. Ook schrijft ze. Samen met haar broer schreef ze een boek over goed oud worden. Met dit thema is ze ook bezig in Denktank 60+ Noord en in de Raad van Ouderen, die de minister van VWS gevraagd en ongevraagd adviseert. “Verbonden via allerlei netwerken komt er een beweging op gang van ouderen die een bijdrage leveren aan hun eigen toekomst en die zich inzetten voor de samenleving.”