• Nieuws
  • door Fien Hebly

Uitgelicht #9: Het Positieve Gezondheid Centrum

Pauline Kruijt Pauline Kruijt

Eén van de net niet geselecteerde ideeën voor het Leven Lang Leven-programma komt van Pauline Kuijt. Zij wil mensen fysiek en mentaal in beweging krijgen en bedacht daarvoor het Positieve Gezondheid Centrum. In dit centrum is plek om ouderen, naast sport- en beweegactiviteiten, ook andere activiteiten aan te bieden die gericht zijn op de algehele positieve gezondheid. Hiervoor werken zorg-, sport-, sociale en maatschappelijke organisaties integraal samen onder één dak.

Wat wil je met jouw idee voor het Positieve Gezondheid Centrum bereiken? 

“Het achterliggend idee van het Positieve Gezondheid Centrum is om onze focus te verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Uit onderzoek bij gemeente en provincie blijkt dat er behoefte is aan een breder aanbod van zorg om de algehele gezondheid en participatie van ouderen te bevorderen. Mijn hoop is dat wanneer ouderen meer participeren ze een gelukkiger en meer betekenisvol leven gaan leiden en natuurlijk een betere gezondheid krijgen.”

“Om dit voor elkaar te krijgen worden in het centrum activiteiten aangeboden die bijvoorbeeld zijn gericht op het ontwikkelen van sociale contacten, meedoen in de maatschappij, zingeving, eigen regie, kennis of creatieve activiteiten. Het is de bedoeling dat de eerstelijnszorg, de anderhalvelijnszorg (specialist die patiënten in de huisartsenpraktijk ziet), de sociaal-maatschappelijke dienstverlening, scholen en het bedrijfsleven zich samen onder één dak bevinden. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat deze partijen bij het opzetten van het centrum worden betrokken. Niet in de laatste plaats moeten ook de ouderen in dit proces worden betrokken. Pas dan leren we de specifieke behoeften van verschillende ouderen kennen en vergroten we de betrokkenheid bij het centrum.”

Wat is jouw visie op fijn oud worden? 

“Fijn oud worden is voor iedereen van toepassing, niet alleen voor ouderen. Het belangrijkste is om een gelukkig en betekenisvol leven te leiden. Maar wat is geluk dan? Geluk is natuurlijk breed te omschrijven. Wat ik een goede omschrijving vind is het concept van Positieve Gezondheid. Hierin wordt duidelijk dat gezond zijn niet alleen de aan- of afwezigheid van een ziekte is, maar ook de mate waarin iemand veerkrachtig is en in staat is eigen regie te nemen. Daarom is het belangrijk dat je activiteiten zoekt die voor jou betekenisvol zijn! Daar wil ik met het Positieve Gezondheid Centrum aan bijdragen.” 

Hoe ben je met jouw idee begonnen, wat was de aanleiding?

“Ik kwam op het idee voor het Positieve Gezondheid Centrum naar aanleiding van een onderzoek dat ik uitvoerde voor mijn master Healthy Ageing Professional, aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ik deed onderzoek naar de transitie van een sportcomplex voor mensen met een lichamelijke beperking naar een participatiecentrum. Ik ben trots dat de aanbevelingen die ik deed voor een breder aanbod van activiteiten nu worden meegenomen in de toekomstige verbouwplannen.”

Wat heb je nodig om verder te komen met jouw project?

“Mijn droom is dat het idee wordt omarmd en opgeschaald in reguliere sport- of gezondheidscentra. Hiervoor is bekendheid, netwerk en financiering nodig. Iedereen die geïnteresseerd is in het Positieve Gezondheid Centrum, kan contact met mij opnemen. Ik heb een heleboel informatie die ik kan delen en een heleboel enthousiasme op zak!”

Vind je dit net als wij een interessant initiatief en wil je meer weten? Of zie je samenwerkingsmogelijkheden? Neem dan contact op met Pauline Kuijt via e-mail of via LinkedIn.

 

Foto: Pauline Kruijt | Alle rechten voorbehouden