Het Veranderaarsprogramma

Samen met vijf zorgorganisaties starten we in mei het Veranderaarsprogramma. Betrokkenen van de organisatie (medewerkers, naasten, cliënten) die zich hebben aangemeld vormen samen een team. In het programma ontwikkelen zij hun lerend en vernieuwend vermogen, leren ze van en met andere vernieuwers binnen en buiten de zorg en krijgen zij coaching en budget om goede ideeën voor de ouderenzorg tot wasdom te brengen.

LLL Tijdlijn

Het Veranderaarsprogramma duurt van mei 2020 t/m februari 2021. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 14 uur per maand. De tijd bestaat uit een kick-off, vier gezamenlijke Veranderdagen, voorbereidende opdrachten, interne werksessies en een afsluitend evenement. De Veranderdagen staan vast en de interne werksessies zijn flexibel in te plannen.

Voor wie?

Dit programma is voor iedereen die betrokken is bij een zorgorganisatie en zich graag hard maakt voor een betere ouderenzorg. Je loopt bijvoorbeeld al een tijdje met een idee in je hoofd dat je wilt uitwerken, of je hebt al iets opgezet maar wil het graag een stap verder brengen. Doe mee! Ook als je geen concreet plan hebt, maar wel de noodzaak en energie voelt om te vernieuwen.

Over het Pioniersprogramma

Wat houdt het programma in?

Samen met vijf zorgorganisaties met de meest ‘voedzame bodem voor innovatie’ starten we in mei met een nieuw Veranderaarsprogramma om mensen te leren innoveren en samen vernieuwende ideeën binnen de organisatie tot wasdom te brengen. De zorginstellingen worden geselecteerd op basis van een aantal criteria, bijvoorbeeld omdat er een grote motivatie is om de ouderenzorg te vernieuwen, omdat er draagvlak is bij de directie en het bestuur of omdat er simpelweg mind blowing ideeën worden ingezonden.

Wij komen (vanwege corona waarschijnlijk online) bij elke instelling langs om kennis te maken met de vernieuwers en de oogst van ideeën en initiatieven te verkennen. Van de mensen die zich hebben aangemeld wordt een Veranderteam samengesteld. Met dit team van vernieuwers starten we het Veranderaarsprogramma, waarin ontwikkelbudget en professionele begeleiding beschikbaar is. Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten waarin de deelnemers van de verschillende organisaties geïnspireerd worden door experts en leren van elkaar. Ook krijgt iedere zorgorganisatie een persoonlijke coach toegewezen die met de pioniers en de organisatie aan de slag gaat om de ideeën zo goed mogelijk verder te ontwikkelen en te laten landen in de organisatie.

Wat is het verschil tussen een idee, plan of initiatief?

Een idee is een bundeling van gedachten. Een plan bestaat uit een uitgewerkt idee. En een initiatief is een plan dat in praktijk al (op kleine schaal) wordt gebruikt. Heb je alleen een idee? Dan vragen we je om dit uit te werken tot een plan van maximaal 700 woorden, voordat je je inzending instuurt.

Wat wordt er van mij verwacht als ik meedoe aan het Veranderaarsprogramma?

We verwachten van alle deelnemers dat ze actief meedoen aan het Veranderaarsprogramma en aanwezig zijn tijdens de kickoff bijeenkomst, de vier Veranderdagen en de slotbijeenkomst. Er zal gemiddeld om de anderhalve maand een bijeenkomst zijn. Daarnaast heb je gedurende het programma de mogelijkheid om binnen jouw organisatie met je persoonlijke coach aan de slag te gaan. Het programma vraagt om een tijdsinvestering van minimaal 14 uur per maand.

Wat houdt ontwikkelbudget in?

Als je bent geselecteerd om mee te doen aan het Veranderaarsprogramma is er per Veranderteam toegang tot een ontwikkelbudget van maximaal € 4.000,-. Dit is bedoeld voor materiaalkosten, de inhuur van derden (bijvoorbeeld experts) of om je in tijd vrij te kopen binnen je huidige functie om met je idee aan de slag te gaan.

En corona dan?

Het liefst zijn we tijdens de Veranderdagen en werksessies fysiek bij elkaar. Helaas kunnen we dat niet beloven. We organiseren het Veranderaarsprogramma corona-proof en als een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, organiseren we die online. Gelukkig hebben we het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan met hoe we online sessies toch boeiend, interactief en gezellig kunnen maken!

Wanneer wordt ik geselecteerd voor het Veranderaarsprogramma?

We hanteren de volgende uitgangspunten:

 • Je hebt een idee dat bijdraagt aan fijnere ouderenzorg en je idee:
  • is creatief en vernieuwend in zijn context;
  • heeft steun binnen de instelling (minstens drie handtekeningen);
  • is toegankelijk; het sluit niet (onbedoeld) mensen buiten
  • heeft baat bij ondersteuning via het Veranderaarsprogramma;
  • bouwt eventueel voort op een idee van de pioniers uit de eerste challenge.
 • Heb je geen concreet idee, dan weet jij ons te overtuigen tot deelname omdat je:
  • een sterke motivatie hebt om de ouderenzorg te vernieuwen;
  • een waardevolle toevoeging bent aan het Veranderteam.

LET OP! We gaan het Veranderaarsprogramma aan met 5 zorgorganisaties. Stimuleer dus ook zeker collega’s om ideeën in te zenden! Zo vergroot je de kans dat jouw organisatie voor het Veranderaarsprogramma wordt geselecteerd.

Kan iedereen binnen de organisatie een idee indienen?

Ja! Wij geloven dat iedereen die betrokken is bij de zorg een goede bijdrage kan leveren aan fijn ouder worden. Dus zorgprofessional, (naaste van) bewoner, kok, schoonmaker, stagiair: we nodigen jullie allemaal uit ideeën in te dienen. De enige voorwaarde is dat er steun binnen de organisatie is.

Kan mijn werkgever compensatie krijgen voor mijn gemiste uren?

Het is mogelijk om als deelnemer een vergoeding te ontvangen voor je werkgever, zodat je je gemiste werktijd tijdens je deelname aan het Veranderaarsprogramma kunt compenseren. Dit geldt voor de bijeenkomstdagen. De tijd die je buiten deze dagen om besteedt aan het uitwerken van je plan, wordt niet vergoed.

Door wie worden de zorginstellingen geselecteerd?

Het Leven Lang Leven-team doet dit samen met een adviesgroep van ouderen. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een geleefde ervaring van ouder worden meebeslissen over het selecteren van ideeën voor fijn ouder worden.

Wie waren de pioniers in 2020?

Bekijk hier welke initiatieven in 2020 deelnamen aan het Veranderaarsprogramma van Leven Lang Leven.

Over Leven Lang Leven

Wat is Leven Lang Leven?

Leven Lang Leven is een positieve beweging rondom fijn oud worden. Met een landelijke challenge riepen we iedereen op om innovatieve ideeën voor onze oude dag en de ouderenzorg in te zenden. De twaalf meest kansrijke voorstellen zijn verder uitgewerkt tijdens een pioniersprogramma, georganiseerd door Kennisland. Nu zijn we op zoek naar gemotiveerde vernieuwers en innovatieve ideeën binnen de zorg. Samen met een aantal zorgorganisaties starten we opnieuw een programma om de innovatieve ideeën binnen de organisatie tot wasdom te brengen. 

Waarom nu?

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: De kwetsbaarheid van een steeds grotere groep ouderen in onze samenleving. De waarde van de zorgprofessionals die zich inzetten om zorg te leveren voor deze groep mensen. En de druk die zij ervaren, ook al voor de coronacrisis, om kwalitatieve en efficiënte zorg te leveren. We hebben nieuwe perspectieven en ideeën nodig om ‘ouder worden’ in onze samenleving duurzaam beter en fijner te maken.

Wat willen we bereiken?

Door het vernieuwend vermogen van iedereen binnen en buiten de zorg aan te spreken en te versterken, hopen we een positieve beweging rondom fijn oud worden in gang te zetten. We bouwen een netwerk van vernieuwers die gezamenlijk de beweging vormen richting een nieuwe visie en aanpak op oud worden. Een beweging waarin wordt erkend dat ouder worden iets van ons allemaal is, waarin ‘de oudere’ niet als de ander wordt gezien en waarin ouderen op hun krachten worden aangesproken in plaats van op hun beperkingen. Door iedereen aan te moedigen na te denken over hoe we het liefst ouder worden en deze ideeën in de praktijk te testen, hopen we dichterbij een toekomst te komen waarin we samen, ondanks demografische uitdagingen, het ouder worden op een betekenisvolle manier invullen.

Waarom Leven Lang Leven?

We worden steeds ouder. En het aantal ouderen neemt toe. In 2060 zullen naar schatting bijna vijf miljoen mensen 65+ zijn. Gemiddeld hebben we daarna nog zo’n 22 jaar te leven. In dat laatste deel van ons leven willen we de dingen die belangrijk voor ons zijn zoveel mogelijk blijven doen. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar als we weten dat we langer thuis zullen blijven wonen, er steeds meer mensen nodig zijn in de ouderenzorg en onze zorgbehoeften steeds complexer worden? Door samen te werken aan vernieuwende ideeën in de zorg en ondersteuning te bieden om deze ideeën te realiseren.

Waar zijn we naar op zoek?

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen die de ouderenzorg willen vernieuwen en innovaties in de ouderenzorg die het waard zijn om verder te onderzoeken en ontwikkelen. Op onze pionierspagina kun je de geselecteerde ideeën uit onze landelijke challenge vinden. Nu zijn we op zoek naar vernieuwers en goede ideeën van mensen die betrokken zijn bij de ouderenzorg. We zetten een campagne uit in een aantal veelbelovende zorgorganisaties en roepen iedereen binnen die organisatie op om ideeën over fijn oud worden in te zenden. Hersenspinsels, dromen, plannen die al in de maak zijn of misschien zelfs al voor een deel gerealiseerd – alle voorstellen, groot of klein, mogen worden ingestuurd. Werk je binnen een zorgorganisatie en denk je dat jouw organisatie hier ook aan mee zou moeten doen? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar hallo@levenlangleven.nu 

Welke invloed heeft de coronacrisis op Leven Lang Leven?

Het coronavirus heeft een grote impact op ieders leven. Dat brengt zorgen met zich mee; over de mensen die je liefhebt, over kwetsbare anderen, over je werk en nog veel meer. Vanuit Leven Lang Leven kennen we de zorgen, hebben we nauw contact met verpleeghuizen, leven we mee en ondersteunen we daar waar kan. Het programma gaat (in aangepaste vorm) door. Meer informatie

Over de initiatiefnemers

Wie zijn de initiatiefnemers van Leven Lang Leven?

Leven Lang Leven is een initiatief van Kennisland en Vandejong Creative Agency, gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Over Vandejong Creative Agency

Vandejong Creative Agency is een maatschappelijk betrokken creatief bureau in Amsterdam dat nieuwe formats ontwikkelt voor een immer veranderende wereld. Al dertig jaar zet de studio creativiteit en een licht activistische aard in om positieve verandering in gang te zetten.

Over Kennisland

Kennisland is een denk- en doetank voor maatschappelijke vooruitgang. We zetten ons al meer dan twintig jaar onafhankelijk en onvermoeibaar in voor een open, lerende, inclusieve en duurzame samenleving: een kennissamenleving. We experimenteren in de praktijk met nieuwe mogelijkheden voor de toekomst, samen met de betrokkenen. En we leren mensen zelf vernieuwen.