Alles over Leven Lang Leven

AANMELDINGEN GEOPEND!

We weten dat we langer thuis moeten blijven wonen, dat er steeds meer mensen nodig zijn in de verpleegzorg en onze zorgbehoeften steeds complexer worden. We staan aan de vooravond van een grote maatschappelijke opgave. Of eigenlijk zitten we er al middenin. Hoe gaan we van de huidige, soms wat sombere, voorspelling naar de verbeelding en uitvoering van een nieuwe, optimistische, gewenste toekomst? Het is tijd voor radicaal nieuwe ideeën over fijn oud worden én zijn, ook als we zorg en ondersteuning nodig hebben. Heb jij een goed idee? Meld je hier aan voor het Zorgpioniersprogramma en breng je idee middels professionele en financiële begeleiding tot wasdom binnen jouw zorgorganisatie! 

Wil je op een andere manier bijdragen aan de beweging Leven Lang Leven? Door bijvoorbeeld jouw verhaal te vertellen, je mening te delen of gewoon eens met ons te sparren. Of niet betrokken bij een zorgorganisatie maar wel een goed idee? Laat het ons weten door een email te sturen naar hallo@levenlangleven.nu. Wie weet kunnen wij er aandacht aan besteden en kun je er zo anderen mee inspireren of kunnen wij je aan anderen koppelen.

Volg ook onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de Leven Lang Leven beweging.

Je kunt ons ook volgen via:

Wil je weten waarom we Leven Lang Leven zijn gestart of wil je meer weten over de initiatiefnemers? Hieronder hebben we alle vragen op een rijtje gezet.

Over Leven Lang Leven

Wat is Leven Lang Leven?

Leven Lang Leven is een positieve beweging rondom fijn oud worden. Met een landelijke challenge riepen we iedereen op om innovatieve ideeën voor onze oude dag en de ouderenzorg in te zenden. De twaalf meest kansrijke voorstellen zijn verder uitgewerkt tijdens een pioniersprogramma, georganiseerd door Kennisland. Nu zijn we op zoek naar innovatieve ideeën binnen de zorg. Samen met een aantal zorgorganisaties startten we opnieuw een pioniersprogramma om de innovatieve ideeën binnen de organisatie tot wasdom te brengen. 

Waarom nu?

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: De kwetsbaarheid van een steeds grotere groep ouderen in onze samenleving. De waarde van de zorgprofessionals die zich inzetten om zorg te leveren voor deze groep mensen. En de druk die zij ervaren, ook al voor de coronacrisis, om kwalitatieve en efficiënte zorg te leveren. We hebben nieuwe perspectieven en ideeën nodig om ‘ouder worden’ in onze samenleving duurzaam beter en fijner te maken.

Wie zijn de ambassadeurs?

De ambassadeurs zijn invloedrijke supporters, van binnen en buiten de sector, met een duidelijke visie op innovatie en verpleegzorg. Zij inspireren de pioniers en helpen bij het bouwen aan de positieve beweging rond fijn ouder worden.

Welke invloed heeft de coronacrisis op Leven Lang Leven?

Het coronavirus heeft een grote impact op ieders leven. Dat brengt zorgen met zich mee; over de mensen die je liefhebt, over kwetsbare anderen, over je werk en nog veel meer. Vanuit Leven Lang Leven kennen we de zorgen, hebben we nauw contact met verpleeghuizen, leven we mee en ondersteunen we daar waar kan. Het programma gaat (in aangepaste vorm) door. Meer informatie

Waarom Leven Lang Leven?

We worden steeds ouder. En het aantal ouderen neemt toe. In 2060 zullen naar schatting bijna vijf miljoen mensen 65+ zijn. Gemiddeld hebben we daarna nog zo’n 22 jaar te leven. In dat laatste deel van ons leven willen we de dingen die belangrijk voor ons zijn zoveel mogelijk blijven doen. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar als we weten dat we langer thuis zullen blijven wonen, er steeds meer mensen nodig zijn in de verpleegzorg en onze zorgbehoeften steeds complexer worden? Met vernieuwende ideeën over fijn oud worden én fijn oud zijn!

Waar zijn we naar op zoek?

Wij zijn op zoek naar vernieuwende ideeën rondom fijn oud worden en innovaties in de verpleegzorg die het waard zijn om verder te onderzoeken en ontwikkelen. Op onze pionierspagina kun je de geselecteerde ideeën uit onze landelijke challenge vinden. Nu zijn we op zoek naar ideeën die binnen de zorg leven. We zetten een campagne uit in een aantal veelbelovende zorgorganisaties en roepen iedereen binnen die organisatie op om ideeën over fijn oud worden in te zenden. Hersenspinsels, dromen, plannen die al in de maak zijn of misschien zelfs al voor een deel gerealiseerd – alle voorstellen, groot of klein, mogen worden ingestuurd. Werk je binnen een zorgorganisatie en denk je dat jouw organisatie hier ook aan mee zou moeten doen? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar hallo@levenlangleven.nu 

Wat willen we bereiken?

Door het vernieuwend vermogen van iedereen binnen en buiten de zorg aan te spreken en te versterken, hopen we een positieve beweging rondom fijn oud worden in gang te zetten. We bouwen een netwerk van vernieuwers die gezamenlijk de beweging vormen richting een nieuwe visie en aanpak op oud worden. Een beweging waarin wordt erkend dat ouder worden iets van ons allemaal is, waarin ‘de oudere’ niet als de ander wordt gezien en waarin ouderen op hun krachten worden aangesproken in plaats van op hun beperkingen. Door iedereen aan te moedigen na te denken over hoe we het liefst ouder worden en deze ideeën in de praktijk te testen, hopen we dichterbij een toekomst te komen waarin we samen, ondanks demografische uitdagingen, het ouder worden op een betekenisvolle manier invullen.

Over het Zorgpioniersprogramma van 2021

Wat houdt het programma in?

Samen met vijf zorgorganisaties met de meest ‘voedzame bodem voor innovatie’ startten we in maart met een nieuw pioniersprogramma om de innovatieve ideeën binnen de organisatie tot wasdom te brengen. De zorginstellingen worden geselecteerd op basis van een aantal criteria, bijvoorbeeld omdat er veel ideeën zijn, omdat er een cultuur of sfeer is waar nieuwe plannen energie geven, omdat er draagvlak is bij de directie en het bestuur of omdat de ideeën simpelweg mind blowing zijn.

Wij komen (vanwege corona waarschijnlijk online) bij elke instelling langs om de oogst van ideeën en initiatieven te verkennen, eventueel te verbinden met andere initiatieven of keuzes te maken met het oog op realiseerbaarheid en vernieuwende kwaliteit. De initiatiefnemers van de ideeën samen vormen een innovatieteam. Met dit team van vernieuwers starten we het pioniersprogramma, waarin ontwikkelbudget en professionele begeleiding beschikbaar is.. Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten waarin de deelnemers van de verschillende organisaties geïnspireerd worden door experts en leren van elkaar. Ook krijgt iedere zorgorganisatie een persoonlijke coach toegewezen die met de pioniers en de organisatie aan de slag gaat om de ideeën zo goed mogelijk verder te ontwikkelen en te laten landen in de organisatie.

Wat is het verschil tussen een idee, plan of initiatief?

Een idee is een bundeling van gedachten. Een plan bestaat uit een uitgewerkt idee. En een initiatief is een plan dat in praktijk al (op kleine schaal) wordt gebruikt. Heb je alleen een idee? Dan vragen we je om dit uit te werken tot een plan van maximaal 700 woorden, voordat je je inzending instuurt.

Wat wordt er van mij verwacht als ik meedoe aan het Leven Lang Leven-pioniersprogramma?

We verwachten van alle deelnemers dat ze actief meedoen aan het pioniersprogramma en aanwezig zijn tijdens de kickoff bijeenkomst, de vier pioniersdagen en de slotbijeenkomst. Er zal gemiddeld om de anderhalve maand een bijeenkomst zijn. Daarnaast heb je gedurende het programma de mogelijkheid om binnen jouw organisatie met je persoonlijke coach aan de slag te gaan. Het programma vraagt om een tijdsinvestering van minimaal 14 uur per maand.

Wat houdt ontwikkelbudget in?

Als je bent geselecteerd om mee te doen aan het pioniersprogramma is er per zorginstelling toegang tot een ontwikkelbudget van maximaal € 4.000,-. Dit is bedoeld voor materiaalkosten, de inhuur van derden (bijvoorbeeld experts) of om je in tijd vrij te kopen binnen je huidige functie om met je idee aan de slag te gaan.

Wat is een goed idee?

  • Het idee draagt bij aan fijner ouder worden
  • Het idee is creatief en innovatief in zijn context.
  • Het idee bouwt voort op een idee van de pioniers uit de challenge (geen vereiste)
  • Het idee heeft draagvlak binnen de organisatie (verzamel minimaal 3 handtekeningen, waarvan één een manager, bestuurder of leidinggevende)
  • Het idee heeft baat bij ondersteuning via het pioniersprogramma.

LET OP! We gaan het pioniersprogramma aan met 5 zorgorganisaties. Stimuleer dus ook zeker collega’s om ideeën in te zenden! Zo vergroot je de kans dat jouw organisatie voor het pioniersprogramma wordt geselecteerd.

Kan iedereen binnen de organisatie een idee indienen?

Ja! Wij geloven dat goede ideeën en plannen over fijn ouder worden bij iedereen kunnen leven. Dus zorgprofessional, (naaste van) bewoner, kok, schoonmaker, stagiair: we nodigen jullie allemaal uit ideeën in te dienen. De enige voorwaarde is dat er draagvlak binnen de organisatie is.

Kan mijn werkgever compensatie krijgen voor mijn gemiste uren?

Het is mogelijk om als deelnemer een vergoeding te ontvangen voor je werkgever, zodat je je gemiste werktijd tijdens je deelname aan het pioniersprogramma kunt compenseren. Dit geldt voor de bijeenkomstdagen. De tijd die je buiten deze dagen om besteedt aan het uitwerken van je plan, wordt niet vergoed.

Door wie worden de zorginstellingen geselecteerd?

Het Leven Lang Leven-team doet dit samen met een denktank van ouderen. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een geleefde ervaring van ouder worden meebeslissen over het selecteren van ideeën voor fijn ouder worden.

Over de initiatiefnemers

Wie zijn de initiatiefnemers van Leven Lang Leven?

Leven Lang Leven is een initiatief van Kennisland en Vandejong Creative Agency, gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Over Vandejong Creative Agency

Vandejong Creative Agency is een maatschappelijk betrokken creatief bureau in Amsterdam dat nieuwe formats ontwikkelt voor een immer veranderende wereld. Al dertig jaar zet de studio creativiteit en een licht activistische aard in om positieve verandering in gang te zetten.

Over Kennisland

Kennisland is een denk- en doetank voor maatschappelijke vooruitgang. We zetten ons al meer dan twintig jaar onafhankelijk en onvermoeibaar in voor een open, lerende, inclusieve en duurzame samenleving: een kennissamenleving. We experimenteren in de praktijk met nieuwe mogelijkheden voor de toekomst, samen met de betrokkenen. En we leren mensen zelf vernieuwen.