Alles over Leven Lang Leven

Stel je eens voor hoe je zelf graag oud wil worden en hoe je dan je leven zou leiden. Van betekenis zijn voor anderen, nieuwe dingen blijven ontdekken, tegenslagen overwinnen, andere mensen ontmoeten en je eigen plan trekken – ook als je oud bent, wil je dit zoveel mogelijk blijven doen. En dat gaat de een gemakkelijker af dan de ander. Sommigen rooien het in hun eentje tot het einde, maar de meesten zullen zorg en ondersteuning nodig hebben om het goed te hebben. Wie bepaalt eigenlijk wat goed is? En hoe die zorg eruit moet zien?

Leven doen we ons hele leven lang. Daarom roepen we iedereen op om innovaties te bedenken voor als we oud zijn en zorg nodig hebben. Via een landelijke challenge daagden we iedereen, binnen en buiten de zorgsector, uit om radicaal nieuwe ideeën of plannen in te zenden omtrent fijner oud worden én zijn. De meest kansrijke inzendingen werden geselecteerd voor het Leven Lang Leven-pioniersprogramma, waarin deelnemers met professionele begeleiding en ontwikkelbudget hun concept concreet kunnen uitwerken en realiseren. Maar ook al is de deadline voor het pionierprogramma verstreken, we ontvangen nog steeds graag goede ideeën voor fijn worden! We willen met de beweging Leven Lang Leven mensen blijven inspireren en met elkaar in contact brengen.

Wil je weten waarom we Leven Lang Leven zijn gestart of wil je meer weten over de initiatiefnemers? Hieronder hebben we alle vragen op een rijtje gezet.

Over het programma

Wat is Leven Lang Leven?

Leven Lang Leven is een landelijk programma geïnitieerd om een positieve beweging in gang te zetten rondom fijn oud worden. Met een landelijke challenge riepen we iedereen op om innovatieve ideeën voor onze oude dag en de verpleegzorg in te zenden. De geselecteerde plannen zullen verder uitgewerkt worden in een pioniersprogramma georganiseerd door Kennisland.

Waarom is dit nu zo’n urgent thema?

Het aantal ouderen neemt de komende jaren rap toe. In 2040 is naar schatting 26% procent van de bevolking 65+, waarvan een derde zelfs ouder is dan 80 jaar. Het aantal zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers per oudere neemt daarentegen juist (verder) af. In 2012 waren er nog vier werkenden op elke 65-plusser, in 2040 zullen dit er naar verwachting nog maar twee zijn. De druk op de zorg zal enorm zijn. Dat roept de vraag op: hoe gaan we dat in de toekomst doen? Met Leven Lang Leven hopen we hier slimme, hoopvolle antwoorden op te geven!

Waar zijn we naar op zoek?

Wij zijn op zoek naar vernieuwende ideeën omtrent fijn oud worden en innovaties in de verpleegzorg die het waard zijn om verder te onderzoeken en ontwikkelen. Hersenspinsels, dromen, plannen die al in de maak zijn of misschien zelfs al voor een deel gerealiseerd – alle voorstellen, groot of klein, mogen worden ingestuurd. Stel je voor hoe je zelf graag oud wil worden en wat er dan belangrijk voor je is. Hoe ziet jouw leven er dan uit? Wat zijn de gewenste ingrediënten voor zorg en ondersteuning? Wat heb je nodig? De deadline om mee te kunnen doen aan het pioniersprogramma is verstreken, maar zend vooral je idee in! Wie weet inspireer je er anderen mee.

Wie zijn de initiatiefnemers van Leven Lang Leven?

Leven Lang Leven is een initiatief van Kennisland en Vandejong Creative Agency, gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Waarom Leven Lang Leven?

We worden steeds ouder. En het aantal ouderen neemt toe. In 2060 zullen naar schatting bijna vijf miljoen mensen 65+ zijn. Gemiddeld hebben we daarna nog zo’n 22 jaar te leven. In dat laatste deel van ons leven willen we de dingen die belangrijk voor ons zijn zoveel mogelijk blijven doen. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar als we weten dat we langer thuis zullen blijven wonen, er steeds meer mensen nodig zijn in de verpleegzorg en onze zorgbehoeften almaar complexer worden? Met vernieuwende ideeën over fijn oud worden én zijn!

Wat willen we bereiken?

Door het vernieuwend vermogen van zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers, maar ook juist van mensen buiten de zorgsector, aan te spreken en te versterken, hopen we een positieve beweging rondom fijn oud worden in gang te zetten. En zo de gewenste toekomst dichterbij te halen.

Wat levert deelname aan Leven Lang Leven concreet op?

De inzendingen met de meeste potentie werden geselecteerd voor het Leven Lang Leven-pioniersprogramma. Deelnemers krijgen de kans hun idee uit te werken tot een concreet plan met professionele begeleiding en ontwikkelbudget. Daarnaast resulteert Leven Lang Leven in een uitgebreid netwerk van vernieuwers die gezamenlijk de beweging vormen richting een nieuwe visie op oud worden en aanpak in de verpleegzorg. Zo draagt het project bij aan een waardevol leven van ouderen, nu en in de toekomst.

Welke invloed heeft de coronacrisis op Leven Lang Leven?

Het coronavirus heeft een grote impact op ieders leven. Dat brengt zorgen met zich mee; over de mensen die je liefhebt, over kwetsbare anderen, over je werk en nog veel meer. Vanuit Leven Lang Leven kennen we de zorgen, hebben we contact met verpleeghuizen, leven we mee en ondersteunen we daar waar kan. Het programma gaat (in aangepaste vorm) door. Meer informatie

Over de gang van zaken

Hoe verloopt Leven Lang Leven?

Tijdens de Challenge, die van 20 januari t/m 20 maart liep, deden we een oproep aan heel het land: je leven lang leven, hoe zie jij dat voor je? We vroegen mensen om ideeën in te dienen voor een fijne oude dag. Uit alle inzendingen koos een jury de meest kansrijke voorstellen, die, met ontwikkelbudget en professionele begeleiding, kunnen worden uitgewerkt en gerealiseerd in het Leven Lang Leven-pioniersprogramma. Dit traject bestaat uit vijf bijeenkomstdagen, verspreid over vijf maanden, waarbij iedere deelnemer wordt gekoppeld aan een coach voor de gehele periode.

Het pioniersprogramma trapt op 5 juni af met een bootcamp: een intensieve sessie waarin deelnemers de ideeën en plannen omzetten naar initiatieven, en vervolgens de initiatieven naar toetsbare concepten. Op 3 juli, 11 september, 6 oktober en 3 november werken de deelnemers deze vervolgens verder uit in ‘de kraamkamer’. Tijdens deze dagen vinden er inspiratieworkshops van experts plaats, werken deelnemers aan de voorstellen via empathisch onderzoek, reframing, prototyping en het testen in de praktijk, en is er aandacht voor het leren van peers. Deelnemers krijgen toegang tot een groep van kritische vrienden: experts op het gebied van verpleegzorg, sociale innovatie, beleid en regelgeving, financiën en zorginhoudelijke thema’s en werken gedurende de looptijd van het pioniersprogramma aan hun persoonlijke ontwikkeling onder leiding van hun coach.

Op 1 december vindt tijdens het Leven Lang Leven-event de finale van het programma plaats. Deelnemers presenteren er hun geteste prototypes aan een breed publiek, en zorgorganisaties kunnen er in gesprek gaan met de deelnemers, interesse tonen in de prototypes of ze adopteren.

Wie zitten er in de jury?

De jury bestaat uit invloedrijke supporters, van binnen en buiten de sector, met een duidelijke visie op innovatie en verpleegzorg: Annet de Lange, Anne Mieke Eggenkamp, Robert Huijsman, Hans Créton, Wilbert van de Kamp, Jolanda Lindenberg en Mohammed Benzakour.

Kan mijn werkgever compensatie krijgen voor mijn gemiste uren?

Het is mogelijk om als deelnemer een vergoeding te ontvangen voor je werkgever, zodat je je gemiste werktijd tijdens je deelname aan het Leven Lang Leven-pioniersprogramma kunt compenseren. Dit geldt voor de bijeenkomstdagen op 5 juni, 3 juli, 11 september, 6 oktober, 3 november en 1 december. De tijd die je buiten deze dagen om besteedt aan het uitwerken van je plan, wordt niet vergoed.

Wat wordt er van mij verwacht als ik meedoe aan het Leven Lang Leven-pioniersprogramma?

We verwachten van alle deelnemers dat ze actief meedoen aan het pioniersprogramma en daarom ook aanwezig zijn tijdens alle zes bijeenkomstdagen en het Leven Lang Leven-event: 5 juni, 3 juli, 11 september, 6 oktober, 3 november en 1 december.

Wat houdt ontwikkelbudget in?

Als je bent geselecteerd om mee te doen aan het pioniersprogramma heb je toegang tot een ontwikkelbudget van maximaal € 5.000,-. Dit is bedoeld voor materiaalkosten, de inhuur van derden (bijvoorbeeld experts) of om je in tijd vrij te kopen binnen je huidige functie om met je idee aan de slag te gaan.

Over meedoen

Kan ik nog meedoen?

Je kunt meedoen door je idee hier met ons te delen. Om kans te maken op deelname aan het pioniersprogramma had je je idee uiterlijk 20 maart 2020 moeten inzenden. Maar zend je idee vooral in! Wie weet kun je er anderen mee inspireren of kunnen we je aan anderen koppelen.  

Moet ik in de zorg werken om een idee in te dienen?

Nee, dat hoeft niet. Wij geloven dat goede ideeën en plannen overal in de samenleving leven. Oud worden is immers een thema dat ons allemaal aangaat.

Kan ik samen met anderen ideeën en plannen indienen?

Ja. Je kunt bij het indienen van een plan bovendien aangeven dat je nog op zoek bent naar specifieke expertises of partners.

Als ik word geselecteerd en deelneem aan het Leven Lang Leven-pioniersprogramma, moet ik dan overal aanwezig zijn?

Ja. Het pioniersprogramma bestaat uit vijf dagen, verspreid over een periode van vier maanden. Beschikbaarheid op al deze momenten is een voorwaarde voor deelname.

Kan iedereen meedoen?

Ja! Oud worden is een thema dat ons allemaal aangaat. Daarom zijn alle goede ideeën of plannen welkom.

Kan ik meerdere ideeën en/of plannen indienen?

Jazeker. Graag zelfs! Hoe meer goede voorstellen, hoe beter.

Wat is het verschil tussen een idee, plan of initiatief?

Een idee is een bundeling van gedachten. Een plan bestaat uit een uitgewerkt idee. En een initiatief is een plan dat in praktijk al (op kleine schaal) wordt gebruikt. Heb je alleen een idee? Dan vragen we je om dit uit te werken tot een plan van maximaal 700 woorden, voordat je je inzending instuurt.

Over de initiatiefnemers

Over Kennisland

Kennisland onderzoekt en ontwerpt maatschappelijke vooruitgang op het gebied van onderwijs, stedelijke vraagstukken en zorg. Dit doen ze door het lerend en vernieuwend vermogen van de samenleving te vergroten. Kennisland werkt aan een wereld die inclusief en duurzaam is in alle opzichten.

Over Vandejong Creative Agency

Vandejong Creative Agency is een maatschappelijk betrokken creatief bureau in Amsterdam dat nieuwe formats ontwikkelt voor een immer veranderende wereld. Al 30 jaar zet de studio creativiteit en een licht activistische aard in om positieve verandering in gang te zetten.