• Pioniers
  • door Marcel Oosterwijk

Pionier: De Taalvereniging

We stellen de pioniers één voor één aan jullie voor. Deze keer: Arwen van Stigt en Josefien Brasser

De Taalvereniging is een initiatief waarbij ouderen elkaar ontmoeten rondom het thema taal. Door taalactiviteiten leren deelnemers elkaar, en elkaars verhalen, beter kennen. De Taalvereniging brengt mensen bij elkaar die, net als ik, graag anderen om zich heen hebben. Anderen die hen waarderen om wie ze zijn. Met wie ze dingen kunnen delen en kunnen ‘hobbyen’.

Elke bijeenkomst van De Taalvereniging wordt ingericht naar de wensen van de deelnemers. De taalactiviteiten zijn thematisch, denk aan thema’s als muziek, gezondheid, actualiteiten, familie, buurt en natuur; specifiek aangepast aan de leefwereld van ouderen. De Taalvereniging hoopt bij te dragen aan het tegengaan van eenzaamheid door samen een talige en gezellige omgeving te creëren: voor een leven lang leven.

Speciaal aan het initiatief is dat het gaandeweg wordt geëvalueerd en bijgesteld. Succesfactoren en uitdagingen worden in kaart gebracht en gevoelens van eenzaamheid worden bij deelnemers vooraf en achteraf gemeten. Het doel is een handboek te schrijven over dit initiatief om het overdraagbaar te maken en door te ontwikkelen.

Arwen is onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Zij houdt zich bezig met praktijkonderzoek naar educatie. Zij evalueert interventies in de praktijk en kijkt wat er beter kan. Vaak doet zij dit kwalitatief door bijvoorbeeld studenten of leerkrachten te interviewen. Haar achtergrond ligt in de politicologie (MSc) en wetenschapsfilosofie (MA). 

“Ik werk graag interdisciplinair. Ik kijk bijvoorbeeld naar waarden en betekenis van educatie voor de maatschappij, maar ook naar beleid, geldstromen of organisaties. Ik houd van schrijven en lezen, koken, eten en avontuur. Als ik later oud ben wil ik eigenlijk dezelfde dingen als nu: lieve mensen om mij heen. Mensen die me waarderen om wie ik ben, bij wie ik mezelf kan zijn en met wie ik dingen kan delen. Ik wil samen met zo iemand knutselen, schrijven, tuinieren, koken, naar muziek luisteren of iets (nieuws) leren. Eigenlijk vind ik alles leuker samen met een dierbare.”

Josefien is werkzaam als wijkverpleeghulp en trainer bij Emile Thuiszorg. Emile levert thuiszorg aan cliënten over heel Nederland door jonge enthousiaste studenten.

“Eenzaamheid gaat me aan het hart. Tijdens mijn werk bij Emile en ook met mijn achtergrond in de fysiotherapie zie ik veel eenzaamheid om me heen. Zo heb ik ooit bij een cliënt gewerkt die een prachtig reislustig leven als muzikant achter de rug had, maar die uiteindelijk ziek en zonder vrienden of familie in een flatje belandde. Kerstmis vierde hij alleen met zijn drankflessen en zijn televisie. Dit raakte me enorm en ik hoop hier door middel van de Taalvereniging iets aan te kunnen doen, want samen is alles mooier!”