• Pioniersprogramma 2020
  • door Marcel Oosterwijk

Pionier: Studio Z in de zorg

We stellen de pioniers één voor één aan jullie voor. Deze keer: Josefien Jeninga

Ik ontwerp een interventie om zingeving een belangrijke en praktische plek te geven binnen het zorgsysteem. Want volgens mij is zingeving de motor achter persoonlijk, psychisch en fysiek herstel. Ik breng verschillende disciplines bij elkaar, zoals sociale hulpverleners en artsen.

Met mijn 29 jaar heb ik mijn doel al vroeg ontdekt: zingeving een fundamentele plek geven in zorg en welzijn. Voor mij betekent zingeving het zijn met de ander en de zoektocht naar de zin. Ik geloof niet in één universele ‘zin’, maar juist door vanuit verbinding betekenis te geven aan het leven en door te reflecteren; daar verschijnt de zin. Dat betekent fijn oud worden voor mij.

Ik word dan ook blij van levensvragen en filosofie, en van mensen waarbij hun blik en rimpels hun levensverhaal vertellen. Ik word blij van buiten zijn en van de ochtend. Van koffie en een goed gesprek, zodat ik kan luisteren en contact maken. Zodat ik samen kan zijn.”

Door mijn innovatie ‘Studio Z in de zorg’ breng ik verschillende disciplines bij elkaar, zoals sociale hulpverleners en zorgverleners, en verbind ik de praktijk en het onderwijs met elkaar. Ik geloof in de kracht van samen. Om vooruit te komen hebben we elkaar nodig, om van elkaar te leren en om samen te bewegen, vanuit gelijkwaardigheid.

De innovatie begint in het zorgonderwijs: hoe kunnen we zorg- en hulpverleners zo opleiden dat zingeving een rol speelt in het zorgproces? Zodat zorg- en hulpverleners beter zicht krijgen op wat belangrijk is voor de zorgvrager en tegelijkertijd werken aan hun eigen zingeving.