• Pioniersprogramma 2020
  • door Marcel Oosterwijk

Pioniers: Ouderen als stadsreporters – storytelling & community building

Stadsreporters

We stellen de pioniers één voor één aan jullie voor. Deze keer: Marieke Boon en Mirna Ligthart.

In onze filmprojecten BuurtBLIK en Stadsreporters Amsterdam Nieuw-West leiden wij ouderen uit de buurt op tot zogenaamde ‘stadsreporters’. Zij leren filmen, interviewen en podcasts maken en worden vertellers en ‘vangers’ van de verhalen uit de buurt: verhalen van ouderen over hoe je je tot op hoge leeftijd kan blijven verbinden met de wereld om je heen. 

De stadsreporters leren media- en storytellingvaardigheden én zij verbinden zich op een nieuwe manier met de buurt. Zij gaan actief op zoek naar goede voorbeelden, rolmodellen en verhalen en zijn daarmee reiziger en gids in de wereld van het ‘nieuwe ouder worden’.

“Om me te uiten, persoonlijke verhalen te delen. En daar ook naar te durven vragen bij anderen. Dat heb ik echt geleerd hier. Dat dat zoveel in beweging zet en dat je dan hele bijzondere ontmoetingen hebt, omdat anderen zich dan ook openen.”

– Deelnemer BuurtBLIK, 86 jaar (v)

De filmpjes en podcasts die zij maken worden gedeeld door lokale zorg- en welzijnspartners en door media- en culturele partners. Zo bieden zij enerzijds een inspiratiebron om concrete plekken en mensen in de buurt op te zoeken, anderzijds dragen zij bij aan een nieuw beeld van ouderen.

De volgende stap is om actieve social community’s van ouderen te bouwen waarin zij hun content delen en eigenaar worden van hun verhalen door het inzetten van hun talent, hun nieuwsgierigheid en hun behoeften of wensen.

Binnen dit programma willen we samen met ouderen en deelnemers van de filmprojecten onderzoeken op welke wijze zo’n community tot bloei komt en zelfvoorzienend kan worden.

Meer info over Marieke Boon en over Mirna Ligthart .