Prof. dr. Robbert Huijsman is directeur / bestuurder van Geriant & hoogleraar Management en Organisatie van Ouderenzorg aan Erasmus Universiteit Rotterdam.

“Met veel enthousiasme ben ik ambassadeur voor Leven Lang Leven. Als Erasmus hoogleraar Management en Organisatie van Ouderenzorg ben ik al langer voorvechter van een meer positieve kijk op gezond ouder worden. Daarom ben ik bijvoorbeeld dagvoorzitter van het jaarlijkse congres Een nieuwe generatie ouderen(zorg). Preventie, leefstijl, kwaliteit van leven, focus op de dingen die je nog wel kan en van betekenis blijven als mens, zijn de belangrijkste pijlers. Ook als met ouderdom de (uit te stellen) gebreken komen. Dat vergt innovatie van de ouderenzorg in het algemeen en verpleeghuizen in het bijzonder. De afgelopen jaren is een impuls op de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen gegeven, die is ook keihard nodig voor thuis wonen en eventuele ondersteuning thuis. Dat zeg ik ook als bestuurder van Geriant, specialist in Noord-Holland Noord voor dementiezorg thuis waar we voor enorme uitdagingen komen te staan. De houdbaarheid en organiseerbaarheid van ouderenzorg op langere termijn vergt een fundamentele herbezinning op nut en noodzaak van die zorg en hoe we die in een nieuw jasje steken. Met leiderschap die stuurt op nieuwe verbindingen tussen de verkokerde segmenten van wonen, welzijn en zorg. Samen op zoek naar radicale én uitvoerbare ideeën over “zorg”, “regie” en “zelfredzaamheid” en onderlinge “solidariteit en steun” tussen en binnen generaties. Ik ben daarvoor graag ambassadeur!”