• Nieuws, Zorgpioniersprogramma
  • door Marcel Oosterwijk

Veranderaarsdag #2: patronen herkennen en de vraag achter de vraag stellen

Op vrijdag 3 september 2021 kwamen de Veranderaars van Leven Lang Leven weer bij elkaar voor de tweede Veranderaarsdag. Ditmaal in Amersfoort bij Zandfoort aan de Eem. Kristel Kerstens en Jessy van Os van ‘KO nieuwsgierige interactie’ verzorgden een praktische workshop rond de tweede stap in het design thinking-proces: define. Meerdere tools werden uit de kast getrokken. Zo raakten de Veranderaars bekend met een inzichtkaart, de 5 why’s en value proposition

Nieuwsgierigheid als superkracht

Jessy en Kristel heten niet voor niets ‘KO nieuwsgierige interactie’. In de ochtend vertellen zij het belang van een nieuwsgierige blik. En ze weten ook hoe ze het moeten opwekken. Vol nieuwsgierigheid luisteren de deelnemers naar hun verhaal. Het is een superkracht volgens de dames. En het blijkt ook nog eens goed voor je te zijn: onderzoek laat zien dat nieuwsgierige mensen gelukkiger, gezonder en intelligenter zijn, betere relaties hebben en langer leven! Een belangrijke eigenschap voor een leven lang leven dus. Hoe kan je dan nieuwsgierigheid opwekken? Daar zijn manieren voor. Maak iets incompleet, inconsistent of oneindig en het nieuwsgierig Aagje in je komt naar boven, vertellen de dames.

__________________________________________________

KO nieuwsgierige interactie is een onderzoeks- en ontwerpbureau bestaande uit Jessy van Os en Kristel Kerstens. Ze kennen elkaar van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. Nu, jaren later, hebben ze hun krachten gebundeld en zetten ze hun ontwerpkennis en ervaringen in om creatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Bekijk hier meer van hun projecten. __________________________________________________

Nadat de Veranderaars zijn warmgedraaid, gaan we over tot het onderwerp van de dag: define. Na het empathisch onderzoek naar hun doelgroep dat de deelnemers de afgelopen tijd hebben gedaan, is het nu tijd om ‘kaas te maken’ van de informatie die daaruit is opgehaald. In andere woorden: ze gaan de uitdaging waarvoor zij een oplossing ontwerpen (her)definiëren zodat ze voor de juiste mensen het juiste probleem oplossen.

De deelnemers maken een research wall

 

Analyseren en interpreteren

De define-fase kent drie stappen:

  1. Analyseren en interpreteren
  2. Inzichten formuleren
  3. Herformuleren van de uitdaging

Je begint bij het analyseren en interpreteren van de informatie die is verzameld tijdens het empatisch onderzoek. De dames geven twee tips mee: zoek het onverwachte en durf los te laten. Ook geven ze enkele tools mee, zoals de research wall. Dit is letterlijk een muur waar je alle data van het empatisch onderzoek op verzamelt. Daarna kan de analyse beginnen: nu alle data bij elkaar ligt, wat valt je op? De deelnemers gaan op zoek naar patronen en maken clusters op basis van die patronen. Door met een open blik in de data op zoek te gaan naar patronen schep je orde en geef je betekenis aan je data. 

De deelnemers analyseren de data

 

Van inzichten naar herformulering

Vanuit de patronen kan je inzichten formuleren. Hier hebben de dames ook een tool voor: de inzichtkaart. Een template die helpt inzichten te onderbouwen met onderzoeksresultaten zodat je voorkomt dat je nieuwe aannames maakt. Nu de inzichten in kaart zijn gebracht, geeft dit ruimte om de initiële probleemstelling aan te scherpen. De dames laten de deelnemers graag nog kennismaken met een andere tool die ze hierbij kan helpen: de 5 why’s-techniek. Eigenlijk heel simpel: je blijft ‘waarom’ vragen tot je tot de kern van het probleem komt.

De deelnemers merken op dat ze gewend zijn in oplossingen te denken. Ze zijn enthousiast en willen vooruit. Deze opdracht vraagt je juist om dieper te graven in plaats van vooruit te gaan want “Framing the right problem is the only way to create the right solution” staat er op de presentatieslide. Onwennig, maar zeer waardevol vinden Ilona en Lisette. Eén van de deelnemers komt tot een mooi inzicht: “We werken vanuit het idee dat mantelzorgers hun zorgen kwijt moeten, terwijl ik merk dat ze eigenlijk vooral iets leuks willen doen met hun naasten… Als je vanuit die insteek werkt, kom je op andere mogelijkheden.”

Toch nog een beetje in oplossingmodus

Dan komt de laatste tool van de dag aan bod: de value proposition: een compacte en onderbouwde beschrijving van de ontwerpuitdaging en de oplossingsrichting. Met het empathisch onderzoek, de research wall, inzichtkaart en 5 why’s-oefening moeten de deelnemers nu goed in staat zijn om helder te kunnen verwoorden voor welke probleem en voor wie hun idee een oplossing biedt en wat die oplossing teweegbrengt.

De deelnemers vullen hun eigen inzichtkaart in

 

De deelnemers hebben tijdens deze tweede veranderaarsdag hun hersens flink gekraakt. De templates worden mee naar huis genomen, want waar vandaag mee is geoefend gaan de Veranderaars de aankomende tijd mee verder. Op Veranderaarsdag 3 op 19 november gaan we door naar de ideate-fase. Een fase waar de deelnemers vast zin in hebben, want nu ze hun value proposition helder hebben, is de tijd aangebroken om in oplossingen te denken.